Technika a informatika

Nalezli jsme 100 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informatika se zaměřením na vzdělávání

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Informační management  Manažerská informatika  MSc in Business and Informatics

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Aplikovaná elektrotechnika  Audiovizuální technika a zpracování signálů  Bezdrátové komunikace  Bioinformatika  Biomedicínská informatika  Biomedicínské inženýrství  Datové vědy   a dalších 64 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Economic Informatics  Ekonomická informatika

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Aplikovaná informatika  Chemie  Chemie (dvouoborové)  Informační systémy  Informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura a rozvoj sídel  Architektura pozemních staveb  Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby   a dalších 9 oborů

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture  Architecture and urbanism

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Architektura - teorie a tvorba  Architektura - teorie a tvorba (EN)  Architektura (EN)  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura, stavitelství a technologie (EN)  Dějiny architektury a památková péče   a další 4 obory

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Dopravní logistika  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Inteligentní dopravní systémy (EN)  Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Letecká doprava  Logistika a řízení dopravních procesů   a dalších 6 oborů

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Bezpečnost a informační technologie  Informační systémy a management  Informatics  Informatika  Návrh a programování vestavných systémů  Počítačová bezpečnost  Počítačová grafika  Počítačové inženýrství  Počítačové systémy a sítě   a dalších 6 oborů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikovaná informatika  Aplikované matematicko-stochastické metody  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze   a dalších 9 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Advanced Powertrains  Aplikovaná mechanika  Biomechanika  Biomechanika a lékařské přístroje  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Dopravní stroje a zařízení   a dalších 30 oborů

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Hodonín, Kroměříž, Kunovice

Obory: Aplikovaná informatika  Ekonomická informatika  Elektronické počítače

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání