Technika a informatika

107 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika – Data science pro business
 • Applied Informatics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální technologie
 • Chemická metalurgie
 • Chemická metalurgie (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikované vědy a technologie

a dalších 24 programů

27 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Mining of Mineral Resources (EN)
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Datové inženýrství v chemii

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence
 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta VŠO

 • Air Transport (EN)
 • Digitální makléř s MBA
 • Letový provoz

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
3 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie a řízení dopravy
3 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Kybernetická bezpečnost
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie
 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní

a další 4 programy

7 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
 • Dějiny a společnost v moderní době

a další 2 programy

5 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy