Technika a informatika

103 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie (EN)
 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Komunikační a řídicí technologie
 • Řízení procesů
6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství
 • Informatika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Materiálová chemie
 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
 • Přístrojová a počítačová fyzika
9 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building structures
 • Dopravní inženýrství
 • Dopravní stavby
 • Geotechnika
 • Konstrukce staveb
 • Městské inženýrství
 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Městské stavitelství a inženýrství

a dalších 6 programů

15 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínský technik
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony
 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Informační a komunikační bezpečnost
 • Informatika

a dalších 9 programů

18 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Biomechanické inženýrství
 • Chemická metalurgie

a dalších 15 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 16 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Automatizace technologických procesů
 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Minerální biotechnologie
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 5 programů

11 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Dopravní logistika
 • Informační management
 • Logistika
 • Logistika cestovního ruchu
 • Logistika služeb
5 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Architektura
2 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Architektura pozemních staveb
 • Building Constructions
 • Civil Engineering Management
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie
 • Konstrukce a dopravní stavby

a dalších 9 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura
 • Urban design
 • Urbanismus
3 programy

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie makromolekulárních materiálů
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie životního prostředí

a dalších 7 programů

14 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy
 • Informační technologie
 • Inteligentní systémy
 • Management a informační technologie
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automobilní a dopravní inženýrství
 • Energetické inženýrství
 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Fluidní inženýrství
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Industrial Engineering (EN)

a dalších 27 programů

34 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Řízení rizik technických systémů
4 programy

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management
1 program

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
4 programy