Technika a informatika

106 škol a fakult

📚 Jak zrychlit své učení? Existuje 2️x efektivnější způsob. Zjistít více

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Fakulta umění a architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné umění
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
3 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering
 • Environmental Engineering

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automobilové inženýrství
 • Innovation and Industrial Engineering

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatické řízení
 • Automatizace

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta

 • Imaging Methods (EN)
 • Zobrazovací metody
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Výtvarná umění - Architektonická tvorba
1 program

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Architektura pozemních staveb
 • Building Constructions

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Architektura
 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy databáze
 • Informační technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automobilní a dopravní inženýrství
 • Biomechanika

a dalších 27 programů

30 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Řízení rizik technických systémů
4 programy

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronické systémy
 • Mechatronické systémy (EN)
 • Mechatronika

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky a digitálních technologií
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry
2 programy

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program