Technika a informatika

103 škol a fakult

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building structures
 • Dopravní inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství

a dalších 15 programů

18 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Automatizace technologických procesů
 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

a dalších 8 programů

11 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Architektura
2 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Architektura pozemních staveb
 • Building Constructions

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura
 • Urban design
 • Urbanismus
3 programy

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automobilní a dopravní inženýrství
 • Energetické inženýrství

a dalších 31 programů

34 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Řízení rizik technických systémů
4 programy

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management
1 program

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
4 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
2 programy