Technika a informatika

Nalezli jsme 100 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bioinformatika  Biotechnologie a genové inženýrství  Informatika  Informatika pro vzdělávání  Materiálová chemie  Nanomateriálová chemie  Nanotechnologie  Počítačová fyzika

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Building structures  Dopravní inženýrství  Dopravní stavby  Geotechnika  Konstrukce staveb  Městské inženýrství  Městské inženýrství a stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství   a dalších 6 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Automobilové elektronické systémy  Biomedicínské inženýrství  Biomedicínský technik  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Elektronika  Informační a komunikační bezpečnost  Informatika   a dalších 9 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)  Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Biomechanické inženýrství  Chemická metalurgie   a dalších 15 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Aplikovaná mechanika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie   a dalších 16 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Minerální biotechnologie  Technologie a hospodaření s vodou  Technologie a hospodaření s vodou   a dalších 5 oborů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Dopravní logistika  Informační management  Logistika  Logistika cestovního ruchu  Logistika služeb

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektonická tvorba  Architektura

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architecture  Architektura  Urban design  Urbanismus

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Angličtina v elektrotechnice a informatice  Audio inženýrství  Audioengineering  Automation and Measurement  Automatizační a měřicí technika  Biomedical and Ecological Engineering  Biomedical Electronics and Biocybernetics   a dalších 33 oborů

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika a biocomputing  Informační systémy  Informační technologie  Inteligentní systémy  Management a informační technologie  Matematické metody v informačních technologiích   a další 4 obory

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Automobilní a dopravní inženýrství  Energetické inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Industrial Engineering   a dalších 24 oborů

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Expertní inženýrství v dopravě  Realitní inženýrství  Řízení rizik elektrotechnických zařízení  Řízení rizik chemických technologií  Řízení rizik stavebních konstrukcí  Řízení rizik strojních zařízení  Řízení rizik v informačních systémech

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informační management  Systémy projektového řízení

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Diagnostika a servis silničních vozidel  Dopravní a manipulační technika  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Programování NC strojů  Průmyslové inženýrství a management   a dalších 7 oborů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Management Information Systems  Systémové inženýrství a informatika

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management

Univerzitní studijní programy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava

Obory: Mechatronika  Nanotechnologie  Technologie procesů v energetice  Výpočetní vědy