Technika a informatika

103 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Economic Informatics (EN)
 • Ekonomická informatika
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Information and Communication Management (EN)
 • Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
5 programů

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • ICT Project Management
 • Informační technologie
 • Information Technologies
 • Management ICT projektů
 • Softwarové inženýrství a big data
6 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika - teplárenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
 • Materiály
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Příprava a řízení výroby
 • Řízení výroby
 • Strojírenská technologie
8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
 • Informační systémy
 • Informatika (dvouoborové)
5 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informační a bezpečnostní systémy

a další 4 programy

9 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Informační a řídicí technologie
 • Informační a řídicí technologie (EN)
 • Informační technologie
 • Informační technologie (EN)

a dalších 8 programů

15 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů

a dalších 15 programů

21 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 14 programů

20 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Přírodní látky a léčiva
5 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmental Technology and Engineering (IMETE)
 • Environmentální inženýrství a analýza

a další 3 programy

8 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Letový provoz
 • Management leteckých podniků
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání
 • Audio inženýrství: Zvuková technika
 • Automation and Measurement (EN)
 • Automatizační a měřicí technika

a dalších 36 programů

41 programů

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

Fakulta strojní

 • Design of Machines and Equipment
 • Design of Power Machines and Equipment
 • Diagnostika a servis silničních vozidel
 • Dopravní a manipulační technika
 • Engineering of Special Technologies and Materials

a dalších 14 programů

19 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)
 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
2 programy