O nás

Historie Fakulty umění Ostravské univerzity sahá do roku 1991, kdy byla - jako výraz potřeby umělecko-teoretického studia univerzitního typu – při Pedagogické fakultě zřízena dvě umělecky zaměřená pracoviště: Katedra výtvarné tvorby a Umělecko pedagogická katedra (UPK- hudební obor). Jejich profilace od počátku akcentovala zejména volnou tvorbu, respektive hudební interpretaci, čímž se programově vzdalovala tradičnímu pojetí kateder pedagogických fakult, připravujících absolventy v první řadě k působení na poli edukativních činností. Potvrzením tohoto směřování se v roce 2001 stala transformace obou kateder do podoby Institutu pro umělecká studia, jehož šestiletá činnost bezprostředně předcházela vzniku fakulty 1. srpna 2007. To představovalo významný krok vpřed pro rozsah studijních programů univerzity. Fakulta se stala jedinou institucí v České republice, která začala nabízet bakalářské a magisterské studium v oboru hudební umění.

Nově vzniklá Fakulta umění se poprvé představila veřejnosti v říjnu 2007 na prestižním Akademickém dni Ostravské univerzity a to s koncertem symfonického orchestru Fakulty umění a výstavou uměleckých děl vytvořených studenty Fakulty umění.

Jako dynamická a sebevědomá instituce, hraje dnes Fakulta umění hlavní roli při reprezentování Ostravské university před širokou veřejností.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta umění

Ostravská univerzita
Podlahova 382/3
709 00 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Při přijímání ke studiu se vychází z výsledku přijímací (talentové) zkoušky a umístění uchazeče do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího výsledku sestupně.

Bakalářský studijní program Intermediální umění, Výtvarné studijní programy bakalářské :

Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100, z toho:

  • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury max. 40 bodů
  • praktické úkoly max. 60 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Hudební studijní programy bakalářské:

Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 60 – 100, z toho:

  • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 – 70 bodů
  • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 – 15 bodů
  • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky. Pro AR 2020/21 Fakulta umění stanovuje nulový administrativní poplatek za e-přihlášku. Fakulta nevyžaduje žádné povinné přílohy k e-přihlášce.

  • Elektronická přihláška: 300 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Fakulta umění

Ostravská univerzita
Podlahova 382/3
709 00 Ostrava