O nás

Hudební i výtvarná umění / Grafický design / Sólový zpěv / Tvůrčí fotografie / Obalový a knižní design / Intermediální tvorba / Dechové nástroje / Strunné nástroje / Animace a audiovizuální umění

Fakulta umění Ostravské univerzity si zakládá na otevřeném, svobodném a stimulujícím prostředí. Pro své studenty aktivně vytváříme reálné klima hudebního i výtvarného provozu a vyhledáváme další příležitosti pro realizaci jejich vlastních projektů. Nízké počty studentů umožňují intenzivní spolupráci i osobní přístup mezi studenty a akademiky, v jejichž řadách najdete jména v Česku i ve světě uznávaných umělců. V neposlední řadě Fakulta umění nabízí široké možnosti vycestování do zahraničí.

Splň si své sny. Studuj, co tě doopravdy baví. Studuj FU OU!

> Seznam všech studijních programů a oborů na Ostravské univerzitě

> Kampaňový web pro uchazeče Studujostravskou.cz

> Kontakty pro uchazeče o studium

Web

Kde nás najdeš

Fakulta umění

Ostravská univerzita
Podlahova 382/3
709 00 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Přijimací řízení na bakalářské studium se u každého oboru liší.

Přijímací zkoušky na hudební obory se skládají z talentové, ústní a písemné zkoušky. 

Přijímací zkouška na výtvarné obory je dvoukolová a skládá se z ohodnocených domácích prací, praktické a ústní zkoušky. 

Při přijímání ke studiu do studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění se vychází z výsledku přijímací (talentové) zkoušky a umístění uchazeče do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího výsledku sestupně.

Přihlášky lze podávat do 28.2.

  • Elektronická přihláška: 100 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.

Kontakt

Fakulta umění

Ostravská univerzita
Podlahova 382/3
709 00 Ostrava