O nás

2. lékařská fakulta vznikla v roce 1953 z původní pediatrické větve 1. lékařské fakulty. V roce 1990 změnila fakulta název z Fakulty dětského lékařství na 2. lékařskou fakultu. Společně s touto změnou nastal odklon od výhradní specializace na pediatrickou péči směrem k všeobecnému lékařství.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium oboru Všeobecné lékařství ve standardním rozsahu lékařských fakult a dále také bakalářské a navazující magisterské studium zdravotnických oborů (fyzioterapie, všeobecná sestra). Díky původnímu zaměření fakulty mají posluchači možnost hlubší specializace v pediatrické péči již v průběhu studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče, případně ve farmaceutickém průmyslu.

Kde nás najdeš

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
V Úvalu 1/84
150 06 Praha 5-Motol

Přihlášky a přijímačky

V prvním kole probíhá zkouška písemnou formou testem z biologie, chemie a fyziky a testem z všeobecných předpokladů. Všeobecné sestry nepíší test z chemie a fyziky. Druhé kolo zkoušky je vedeno formou pohovoru, v němž se ověřuje zájem o obor a schopnosti argumentace.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských evropských univerzit po dobu 1 až 2 semestrů. Dalším programem je Studienstiftung, který nabízí nadaným studentům stipendium a možnost studovat v Německu. 2. lékařská fakulta má uzavřeno mnoho dalších meziuniverzitních dohod i s ostatními kontinenty a umožňuje tak získat studijní místo i v mimoevropských zemích.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je zároveň možné absolvovat pracovní stáž. Organizace IFMSA poskytuje výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží. Pravidelnými akcemi IFMSA jsou Smoke Free Party, Světový Den Diabetu, přednášky Lékařů bez hranic, MediCafé i mnoho dalších. Více informací o studiu a stážích v zahraničí naleznete na: http://www.lf2.cuni.cz/studium-v-zahranici-mobilita

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování. 

Kontakt

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
V Úvalu 1/84
150 06 Praha 5-Motol