Přírodní vědy

71 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 103 programů

106 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 69 programů

72 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a další 3 programy

6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Zdravotní laborant
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Biochemie

a dalších 32 programů

35 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Zemědělská chemie
4 programy