Přírodní vědy

67 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytical Chemistry
 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganické materiály
 • Bioanalytik
 • Environmental Engineering
 • Environmentální inženýrství

a dalších 15 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied nanotechnology
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)

a dalších 16 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 94 programů

102 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Revitalizace krajiny
5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Finanční informatika a statistika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematické inženýrství

a dalších 6 programů

14 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 64 programů

70 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering
 • Geodézie a kartografie
 • Geomatika
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering
7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities
 • Obecná antropologie
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a dalších 8 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Quantitative Economic Analysis
 • Sociálně ekonomická demografie

a další 4 programy

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Technická ekologie
 • Technická ekologie (TEK)
2 programy

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Zdravotní laborant
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment
 • Natural Resources Managment and Ecological Engineering
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a dalších 10 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Ekologie lesa
 • Fytologie lesa
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná geografie
 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Matematika
5 programů