Přírodní vědy

70 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 25 programů

28 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)

a dalších 104 programů

107 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 69 programů

72 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a další 3 programy

6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Economic Data Analysis (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Biochemie

a dalších 32 programů

35 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Zemědělská chemie
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 15 programů

18 programů