Přírodní vědy

Nalezli jsme 67 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Antropologie a genetika člověka  Antropologie a genetika člověka (EN)   a dalších 94 oborů

Přírodovědecká fakulta
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Analýza biologických materiálů  Anorganická a bioanorganická chemie  Anorganická chemie  Anorganické materiály  Bioanalytik  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství   a dalších 15 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Revitalizace krajiny

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Finanční informatika a statistika  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Geomatika  Matematické inženýrství   a dalších 6 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a ekonometrie

Fakulta sociálních věd

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Aplikovaná fyzika  Astronomie a astrofyzika  Biofyzika a chemická fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika   a dalších 64 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Geomatika  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Materiálové inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Antropologická studia  Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Liberal arts and Humanities   a další 2 obory

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)   a dalších 8 oborů

1. lékařská fakulta

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Econometrics and Operation Research  Ekonometrie a operační výzkum  Ekonomická demografie  Matematické metody v ekonomii  Official Statistics (EN)  Quantitative Economic Analysis  Sociálně ekonomická demografie   a další 4 obory

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Technická ekologie  Technická ekologie (TEK)

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy  Antropologie populací minulosti  Sociální a kulturní antropologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Přístroje a metody pro biomedicínu  Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)  Zdravotní laborant

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Konzervace přírodnin a taxidermie  Ochrana lesů a myslivost

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická a fyzikální chemie  Analytická chemie  Analytická chemie a jakostní inženýrství  Aplikovaná matematika  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství  Chemie   a další 4 obory

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry)  Biomateriály  Engineering and Technology (focus on Chemical Technology)   a dalších 9 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie  Biochemie a biotechnologie  Forenzní analýza  Forenzní biologická analýza  Chemie a analýza potravin  Chemie přírodních látek  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)  Mikrobiologie   a další 3 obory