Statistika

9 škol a fakult

Vysněné studijní obory ve 🎓 studentském městě plném kultury. Kde? Na Filozofické fakultě UPOL!

Fakulta informatiky a statistiky

  • Data a analytika pro business
  • Data Analytics
  • Econometrics and Operation Research (EN)

a další 4 programy

7 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

  • Finanční a pojistná matematika
  • Finanční matematika
  • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
3 programy

Unicorn University

  • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Přírodovědecká fakulta

  • Matematika a statistika
  • Mathematics and Statistics (EN)
2 programy