Statistika

4 školy a faktuly

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Fakulta informatiky a statistiky

  • Data a analytika pro business
  • Econometrics and Operation Research (EN)
  • Economic Data Analysis (EN)

a další 3 programy

6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

  • Financial and Insurance Mathematics
  • Finanční a pojistná matematika
  • Finanční matematika

a další 2 programy

5 programů

Unicorn Vysoká škola

  • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program