Statistika

4 školy a faktuly

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta informatiky a statistiky

  • Econometrics and Operation Research (EN)
  • Ekonometrie a operační výzkum
  • Official Statistics (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

  • Finanční a pojistná matematika
  • Finanční a pojistná matematika (EN)
  • Finanční matematika

a další 2 programy

5 programů

Unicorn College

  • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
  • Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Work&Study)
2 programy