Fyzika

26 škol a fakult

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Atmospheric physics, meteorology and climatology
 • Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované plazmové technologie
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a další 4 programy

7 programů

1. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Animal Physiology (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a fyzika materiálů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Biophysics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzikální inženýrství
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Molekulární chemická fyzika a senzorika
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Fyzika (sdružené studium)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní technika
 • Jaderná energetická zařízení
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Fyzika
 • Fyzika – nanotechnologie

a další 2 programy

5 programů