Fyzika

27 škol a fakult

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

1. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemie a fyzika materiálů

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biophysics (EN)
 • Fyzika
 • Fyzikální měření a modelování
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Astrofyzika
 • Computational physics (EN)
 • Multimediální techniky

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • Fyzika nanostruktur
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní technika
 • Jaderná energetická zařízení
 • Řízení a ekonomika podniku
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biofyzika (EN)
 • Fyzika

a dalších 12 programů

15 programů

2. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
4 programy

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
4 programy