Fyzika

Nalezli jsme 27 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Aplikovaná fyzika  Astronomie a astrofyzika  Biofyzika a chemická fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (EN)  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky   a dalších 35 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Computer Modelling in Science and Technology  Fyzika   a další 4 obory

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)

1. lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Fyzikální chemie  Fyzikální chemie (EN)  Chemie a fyzika speciálních materiálů  Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Obecné otázky matematiky

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Přístroje a metody pro biomedicínu  Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Astrofyzika  COMPUTATIONAL PHYSICS (EN)  Multimediální techniky  Počítačová fyzika  Počítačová technika a její aplikace  Teoretická fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)  THEORETICAL PHYSICS (EN)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika fyziky  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování  Učitelství fyziky pro střední školy

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biofyzika  Fyzika (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze   a dalších 10 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Energetika a procesní technika  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biofyzika  Biophysics  Fyzika (jednooborové)  Fyzikální měření a modelování

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Astrofyzika  Biofyzika  Biofyzika (EN)  Fyzika  Fyzika kondenzovaných látek  Fyzika kondenzovaných látek (EN)  Fyzika plazmatu  Fyzika plazmatu (EN)  Lékařská fyzika  Nanotechnologie - aplikovaná fyzika  Obecné otázky fyziky   a dalších 5 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biomechanika  Biomechanika (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)