Fyzika

25 škol a fakult

7 nejčastějších mýtů okolo studia MBA! Co je pravda a co ne? Zjistěte více!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované plazmové technologie
 • Applied Nanotechnology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Atmospheric physics, meteorology and climatology
 • Biofyzika a chemická fyzika

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální chemie
 • Chemie a fyzika materiálů
 • Physical Chemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
 • Biofyzika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Fyzika
 • Fyzika – nanotechnologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzikální inženýrství
4 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Molekulární chemická fyzika a senzorika
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Materiálové vědy
 • Materials Sciences (EN)
 • Physical Engineering and Nanotechnology (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Částicová fyzika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzikální měření a modelování

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Fyzika (sdružené studium)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

2. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy