Fyzika

21 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Atmospheric physics, meteorology and climatology
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Biophysics, chemical and macromolecular physics

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální inženýrství
 • Kvantové technologie
 • Radiologická fyzika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology (EN)
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Didaktika chemie
 • Fyzikální chemie
3 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Materiálové vědy
 • Materials Sciences (EN)
 • Physical Engineering and Nanotechnology (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
 • Biofyzika
 • Biophysics (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Dějiny a společnost v moderní době
 • Nano a mikrotechnologie
 • Nano and microtechnology (EN)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
 • Biofyzika

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Applied Mechanics (EN)
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a další 3 programy

6 programů