Fyzika

16 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované plazmové technologie
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Učitelství fyziky pro SŠ
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální elektronika - specializace Fotonika

a dalších 12 programů

15 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Částicová a jaderná fyzika

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a fyzika materiálů
 • Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)
4 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Částicová fyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Počítačová fyzika
 • Relativistická astrofyzika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Fyzika nanostruktur
 • Fyzika pro SŠ
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Digitální a přístrojová optika

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Učitelství fyziky pro střední školy
2 programy