Geologie

Nalezli jsme 5 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Aplikovaná geologie  Aplikovaná geologie (EN)  Geobiologie  Geologie  Geologie (EN)  Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geotechnologie  Hydrologie a hydrogeologie  Krajina a společnost  Povrchová a podzemní voda   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Geologické vědy  Geologické vědy (EN)  Geologie  Geologie aplikovaná a environmentální  Geologie pro kombinaci s archeologií (dvouoborové)  Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Environmentální geologie  Geologické vědy  Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství, dvouoborové)

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Hornictví a hornická geomechanika  Inženýrská geodézie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test