Ekologie a ochrana prostředí

31 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie
 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Inženýrství životního prostředí
 • Water and Environmental Engineering (EN)
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ecology (EN)
 • Ekologie
 • Ekologie (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment (EN)
 • Natural Resources Managment and Ecological Engineering (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Applied Climatology

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Environmental Health Sciences (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Animal Protection and Welfare (EN)
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
2 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Chemie a toxikologie
3 programy