Ekologie a ochrana prostředí

Nalezli jsme 33 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Inženýrství životního prostředí

Fakulta stavební

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Sociální a kulturní ekologie  Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Ekologie  Ekologie (EN)  Environmentální vědy  Environmentální vědy (EN)  Hospodaření s přírodními zdroji  Ochrana životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Ochrana životního prostředí

Fakulta chemicko-technologická

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Revitalizace krajiny

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Alternativní energie a životní prostředí  Environmental Chemistry and Technology  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)  Chemické a energetické zpracování paliv   a dalších 6 oborů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů  Technology and Environmental Engineering  Technology and Environmental Engineering (EN)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Monitorování životního prostředí

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Ochrana a tvorba krajiny

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Inteligentní budovy  Technika životního prostředí  Teoretický základ strojního inženýrství

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Natural Resources and Environment  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Ochrana a využívání přírodních zdrojů  Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů   a dalších 6 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Nature Conservation  Ochrana přírody   a další 3 obory

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině