Ekologie a ochrana prostředí

33 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ekologie (EN)
 • Environmentální vědy
 • Environmentální vědy (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Ochrana životního prostředí
6 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment
 • Natural Resources Managment and Ecological Engineering
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 6 programů

11 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Revitalizace krajiny
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Voda a prostředí
6 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical and Ecological Engineering (EN)
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Inteligentní budovy
 • Technika životního prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology
 • Ecology
 • Ekologie
 • Environmental Geosciences
 • Environmental Modelling
 • Environmentální modelování
 • Nature Conservation
 • Ochrana přírody

a další 3 programy

13 programů