Ekologie a ochrana prostředí

36 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
2 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Ekologizace energetických procesů
 • Energetika a životní prostředí
 • Inteligentní doprava a logistika
3 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Chemie a toxikologie
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderné inženýrství - specializace Radioaktivita v životním prostředí
1 program

Fyzikální ústav v Opavě

 • Monitorování životního prostředí
1 program

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Ekologie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.