Ekologie a ochrana prostředí

35 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Inženýrství životního prostředí
 • Water and Environmental Engineering (EN)
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Sociální a kulturní ekologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Environmentální vědy
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
2 programy

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Strojní inženýrství (EN)
 • Technika prostředí
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Danube AgriFood Master (EN)
 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ecology (EN)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
 • Péče o životní prostředí
3 programy

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • European Forestry (EN)
 • Forest Ecology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Ecological and Evolutionary Biology (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Ochrana přírody a životního prostředí
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
2 programy