Ekologie a ochrana prostředí

25 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a další 2 programy

5 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
3 programy

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Odpadové hospodářství

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární ekologie
 • Veterinary Ecology (EN)
 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
4 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí
2 programy

Ambis.Vysoká škola.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Technika životního prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Ekologie
 • Ekologie (EN)

a další 3 programy

6 programů