Ekologie a ochrana prostředí

26 škol a fakult

Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
4 programy

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Ecological and Evolutionary Biology (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
2 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie a technologie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)

a další 2 programy

5 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
3 programy