Ekologie a ochrana prostředí

19 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Landscape reclamation and ecosystem services (EN)
2 programy

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Inženýrství životního prostředí
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o živé přírodě
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ecological and Evolutionary Biology (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Environmental Health Sciences (EN)
 • Životní prostředí a zdraví
4 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Ecology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů