Ekologie a ochrana prostředí

19 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Inženýrství životního prostředí
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ekologie (EN)
 • Environmentální vědy
 • Environmentální vědy (EN)
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
2 programy

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologická a evoluční biologie
 • Ekotoxikologie (EN)
 • Environmental Health Sciences (EN)
 • Životní prostředí a zdraví
4 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární ekologie
 • Veterinary Ecology (EN)
 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
4 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Ecology (EN)

a dalších 5 programů

8 programů