Ekologie a ochrana prostředí

2 školy a faktuly

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Pedagogická fakulta

  • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

  • Biologie a ekologie
  • Ekologie
  • Ekologie a ochrana životního prostředí
  • Ochrana a tvorba krajiny
4 programy