Přírodní vědy

Nalezli jsme 50 škol

Bc + Ing. = MBA, jedině na VŠEM! Přihlášky do 1.10.2018. Zjistit více
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Antropologie a genetika člověka  Antropologie a genetika člověka (EN)   a dalších 50 oborů

Přírodovědecká fakulta
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Computer Methods in Science and Technology (EN)  General Problems of Mathematics (EN)  Obecné otázky matematiky  Počítačové metody ve vědě a technice

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická chemie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a další 4 obory

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a ekonometrie

Fakulta sociálních věd

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (EN)  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky   a dalších 33 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie  Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)   a dalších 8 oborů

1. lékařská fakulta

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Econometrics and Operation Research  Ekonometrie a operační výzkum  Statistics  Statistika

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná mechanika  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Geomatika  Obecné otázky matematiky

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie  Aplikovaná matematika  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství  Technická kybernetika

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Makromolekulární chemie  Organická chemie

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie  Chemie a analýza potravin  Mikrobiologie  Organická chemie  Technologie potravin

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Geometrie a globální analýza  Matematická analýza

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Didaktika fyziky  Didaktika chemie

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie  Enviromentální geografie  Politická a kulturní geografie