Přírodní vědy

48 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 35 programů

38 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology (EN)
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Chemie (double degree)
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (double degree)
4 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veterinární ekologie

a další 3 programy

6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Atmospheric physics, meteorology and climatology

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Statistika
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematika
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Zemědělská chemie
3 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy