Přírodní vědy

53 škol a fakult

💡Studujte účetnictví a vydělávejte po absolvování až 80 000 Kč. Přihlaste se ZDE

Přírodovědecká fakulta

 • Botanika
 • Botany (EN)
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Chemie (double degree)
 • Chemie a chemické technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology (EN)
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)
 • Chemie a technologie potravin
 • Mikrobiologie
4 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat

a další 3 programy

6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Atmospheric physics, meteorology and climatology

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Statistika
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o živé přírodě
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
 • Biofyzika

a dalších 18 programů

21 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie

a další 4 programy

7 programů