Přírodní vědy

49 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • General Problems of Mathematics (EN)
 • Obecné otázky matematiky
 • Počítačové metody ve vědě a technice
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematika
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 55 programů

58 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics
 • Statistika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biologie ekosystémů
 • Biophysics

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Makromolekulární chemie
 • Organická chemie
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics
2 programy