Přírodní vědy

49 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • General Problems of Mathematics (EN)
 • Obecné otázky matematiky
 • Počítačové metody ve vědě a technice
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 50 programů

58 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemické inženýrství

a další 4 programy

13 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (EN)
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

a dalších 33 programů

38 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a dalších 8 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics
 • Statistika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie
 • Zemědělská chemie (EN)
5 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Léčiva a biomateriály
 • Technická kybernetika
5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Chemie a analýza potravin
 • Mikrobiologie
 • Organická chemie
 • Technologie potravin
5 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics
2 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis
4 programy