Přírodní vědy

51 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Počítačové metody ve vědě a technice
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 55 programů

58 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veterinární ekologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematika
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Statistika
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Zemědělská chemie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy