Chemie

28 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytical Chemistry
 • Analytická chemie
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganické materiály
 • Bioanalytik
 • Fyzikální chemie
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemical Engineering
 • Chemické inženýrství

a dalších 10 programů

20 programů

1. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Biofyzikální chemie
 • Biochemie
 • Biochemie (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika chemie (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemie

a dalších 13 programů

25 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální analytická chemie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Chemie (dvouoborové)
 • Toxikologie a analýza škodlivin
3 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Technická kybernetika
8 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Makromolekulární chemie
 • Organická chemie
7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Forenzní analýza
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Organická chemie
 • Technologie potravin
9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Chemie – specializace Toxikologie a analýza škodlivin
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství chemie pro střední školy
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Biological chemistry
 • Biological Chemistry (Biologická chemie)
 • Chemie (jednooborové)
 • Chemie životního prostředí
5 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry
 • Zemědělská chemie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická biochemie
 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analytický chemik-manažer chemické laboratoře
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Aplikovaná biochemie

a dalších 24 programů

31 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická chemie
 • Bioanalytická chemie (EN)
 • Bioorganická chemie
 • Bioorganická chemie (EN)
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická chemie (EN)
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách
 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Zdravotní laborant
9 programů