Chemie

31 škol a fakult

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)
 • Biochemie a biotechnologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 18 programů

21 programů

1. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální inženýrství materiálů
 • Jaderná chemie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Biochemistry (EN)
 • Biological chemistry (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry
 • Zemědělská chemie
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální chemie a technologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Chemie a toxikologie
 • Chemie pro vzdělávání
 • Učitelství chemie pro SŠ
4 programy

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
3 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics (EN)
1 program

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie (double degree)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy