Chemie

Nalezli jsme 28 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická a bioanorganická chemie  Anorganická chemie  Anorganické materiály  Bioanalytik  Fyzikální chemie  Hodnocení a analýza potravin  Chemical Engineering  Chemické inženýrství   a dalších 10 oborů

Fakulta chemicko-technologická

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)

1. lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Biofyzikální chemie  Biochemie  Biochemie (EN)  Didaktika chemie  Didaktika chemie (EN)  Fyzikální chemie  Fyzikální chemie (EN)  Chemie   a dalších 13 oborů

Přírodovědecká fakulta

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Chemie (dvouoborové)  Toxikologie a analýza škodlivin

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická a fyzikální chemie  Analytická chemie  Analytická chemie a jakostní inženýrství  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Fyzikální chemie  Chemické inženýrství  Chemie   a další 4 obory

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická chemie  Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry)  Biomateriály  Engineering and Technology (focus on Chemical Technology)   a dalších 9 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie  Biochemie a biotechnologie  Forenzní analýza  Forenzní biologická analýza  Chemie a analýza potravin  Chemie přírodních látek  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)   a další 2 obory

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Environmental Chemistry and Technology  Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)  Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Didaktika chemie  Chemie  Chemie se zaměřením na vzdělávání  Toxikologie a analýza škodlivin  Učitelství chemie pro střední školy

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biochemie  Biological chemistry  Biological Chemistry (Biologická chemie)  Chemie (jednooborové)  Chemie životního prostředí

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Chemistry  Zemědělská chemie

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Analytická biochemie  Analytická chemie  Analytická chemie (EN)  Analytický chemik-manažer chemické laboratoře  Anorganická chemie  Anorganická chemie (EN)  Aplikovaná biochemie   a dalších 24 oborů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Bioanalytická chemie  Bioanalytická chemie (EN)  Bioorganická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Odborný pracovník v laboratorních metodách  Patobiochemie a xenobiochemie  Zdravotní laborant

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)