Chemie

19 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganické a bioanorganické materiály
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemická kybernetika

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Chemie
 • Chemie a fyzika materiálů

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biological Chemistry (EN)
 • Chemie
 • Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Průmyslová chemie
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství - specializace Fyzikální inženýrství materiálů
 • Fyzikální inženýrství - specializace Inženýrství pevných látek
 • Fyzikální inženýrství - specializace Počítačová fyzika

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Chemie – specializace Toxikologie a analýza škodlivin
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná chemie
 • Bioanorganická chemie
 • Biochemie

a dalších 5 programů

8 programů