Chemie

29 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a biotechnologie

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální inženýrství - specializace Fyzikální inženýrství materiálů

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Biochemistry - Biochemie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Bioanalytical chemistry (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální chemie a technologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Chemie a toxikologie
 • Chemie pro vzdělávání
 • Učitelství chemie pro SŠ
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie (double degree)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a další 4 programy

7 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Analýza biomolekul
 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Chemie – specializace Toxikologie a analýza škodlivin

a dalších 8 programů

11 programů