Chemie

30 škol a fakult

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Fakulta chemicko-technologická

  • Analytická chemie
  • Analytická chemie (EN)
  • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

  • Analytická a forenzní chemie
  • Analytická chemie
  • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta chemická

  • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
  • Biofyzikální chemie
  • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

  • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
  • Biochemie a bioorganická chemie
  • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

a dalších 6 programů

9 programů

1. lékařská fakulta

  • Biochemie a patobiochemie
  • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

  • Analytická chemie
  • Anorganická chemie
  • Biochemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
  • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
  • Fyzikální inženýrství - specializace Fyzikální inženýrství materiálů

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

  • Biochemie
  • Biochemistry - Biochemie
  • Biochemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

  • Analytical Geochemist (EN)
  • Analytický geochemik
  • Bioanalytical chemistry (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta životního prostředí

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Environmentální chemie a technologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Chemie a toxikologie
  • Chemie pro vzdělávání
  • Učitelství chemie pro SŠ
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

  • Klinická biochemie
  • Lékařská chemie a biochemie
2 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

  • Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics (EN)
1 program

Fakulta chemické technologie

  • Chemické technologie
  • Chemie
  • Chemie (double degree)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

  • Ekotoxikologie a environmentální analýza
  • Energie a paliva
  • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

  • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
  • Technologie potravin
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

  • Bioengineering (EN)
  • Bioinženýrství
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy