Matematika

Nalezli jsme 26 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Finanční a pojistná matematika  Finanční a pojistná matematika (EN)   a dalších 29 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Matematika ve stavebním inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Matematické inženýrství  Matematika  Matematika a finanční studia  Matematika a její aplikace  Matematika a management  Výpočty a design

Fakulta aplikovaných věd

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: General Problems of Mathematics (EN)  Matematika (dvouoborové)  Matematika a její použití v přírodních vědách  Obecné otázky matematiky

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Geometrie a globální analýza  Matematická analýza  Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Finanční a pojistná matematika  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Matematika (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Algebra a diskrétní matematika  Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (dvouoborové)   a dalších 14 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Matematické modely a jejich aplikace  Matematika

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)