Matematika

26 škol a fakult

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické metody a modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Computational mathematics

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
 • Učitelství matematiky pro střední školy
4 programy

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Matematické metody v ekonomii
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Kvantové technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná matematika
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Matematika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Učitelství matematiky pro SŠ
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství matematiky a chemie pro střední školy
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fuzzy matematika
 • Fuzzy Mathematics (EN)
 • Matematika

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Chemistry (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky
 • Mathematics Education (EN)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Aplikovaná matematika

a dalších 27 programů

30 programů