Matematika

20 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Finanční matematika
 • Matematické modelování
 • Matematika pro informační technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody a modelování
 • Matematické metody v ekonomii
 • Matematické metody v krizovém řízení
 • Obecná matematika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Matematika (sdružené studium)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Mathematics (EN)
4 programy

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika - Data Science
 • Aplikovaná matematika - Matematika v ekonomické praxi
 • Aplikovaná matematika - Průmyslová matematika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program