Matematika

19 škol a fakult

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational Mathematics
 • Financial and Insurance Mathematics
 • Finanční a pojistná matematika

a dalších 16 programů

19 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování
3 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
 • Učitelství matematiky pro střední školy
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Matematická fyzika
 • Matematické inženýrství
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
 • Učitelství matematiky a chemie pro střední školy
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fuzzy matematika
 • Fuzzy Mathematics (EN)
 • Matematika

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Matematika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Diskrétní matematika
 • Geografie a regionální rozvoj

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
1 program