Biologie

Nalezli jsme 21 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Mikrobiologie  Mikrobiologie (EN)   a dalších 6 oborů

1. lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Antropologie a genetika člověka  Antropologie a genetika člověka (EN)  Biochemie  Biochemie (EN)  Bioinformatika  Biologie   a dalších 30 oborů

Přírodovědecká fakulta

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analýza biologických materiálů  Bioanalytik  Klinická biologie a chemie

Fakulta chemicko-technologická

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Forenzní analýza  Mikrobiologie  Mikrobiologie a genové inženýrství

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Biologie a ekologie  Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin  Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů  Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Biologie  Biologie (dvouoborové)  Experimentální biologie  Systematická biologie a ekologie

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Reprodukční biotechnologie

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biochemie  Bioinformatics (Bioinformatika)  Biologie  Biologie ekosystémů  Botanika  Botany  Ecosystem Biology  Entomologie  Entomology  Experimental Biology  Experimentální biologie  Fyziologie a vývojová biologie   a dalších 11 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Anatomie a fyziologie rostlin  Molecular Biology and Genetics of Animals  Molekulární biologie a biotechnologie  Molekulární biologie a genetika živočichů  Plant Anatomy and Physiology

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Anatomie a fyziologie rostlin  Anatomie a fyziologie rostlin (EN)  Antropologie  Antropologie (EN)  Bio-omika  Bio-omika (EN)  Botanika  Botanika (EN)  Ekologická a evoluční biologie  Ekotoxikologie  Ekotoxikologie (EN)   a dalších 22 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Bioanalytická chemie  Bioanalytická chemie (EN)  Bioorganická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Patobiochemie a xenobiochemie

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Mikrobiologie  Mikrobiologie (EN)   a další 2 obory

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Antropologie  Antropologie (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Mikrobiologie  Mikrobiologie (EN)   a další 4 obory

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Klinická biochemie  Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská imunologie  Lékařská mikrobiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Vzdělávání v biologii

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská mikrobiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)