Biologie

20 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie (EN)

a dalších 6 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)
 • Biochemie
 • Biochemie (EN)
 • Bioinformatika
 • Biologie

a dalších 32 programů

40 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Reprodukční biotechnologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a další 2 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Experimentální biologie
 • Systematická biologie a ekologie
5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biologie
 • Biologie ekosystémů
 • Botanika
 • Botany
 • Ecosystem Biology
 • Entomologie
 • Entomology
 • Experimental Biology
 • Experimentální biologie
 • Fyziologie a vývojová biologie

a dalších 11 programů

23 programů

Agronomická fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Bio-omika
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Plant Anatomy and Physiology (EN)
 • Strukturní biologie
6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Bio-omika (EN)
 • Biologie člověka
 • Botanika
 • Botanika (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Ekotoxikologie
 • Ekotoxikologie (EN)

a dalších 24 programů

35 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie (EN)

a další 2 programy

10 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)

a další 4 programy

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie (EN)
 • Lékařská imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
1 program

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Botanika
 • Experimentální biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Fytopatologie
 • Hydrobiologie

a dalších 5 programů

13 programů