Biologie

24 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a další 4 programy

7 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Reprodukční biotechnologie
3 programy

Agronomická fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Bio-omika
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Infectious biology
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie potravin – specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Český jazyk a literatura - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Antropologie

a dalších 32 programů

35 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 7 programů

10 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
1 program

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
3 programy