Biologie

21 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie (EN)

a dalších 6 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)
 • Biochemie
 • Biochemie (EN)
 • Bioinformatika
 • Biologie

a dalších 30 programů

38 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Bioanalytik
 • Klinická biologie a chemie
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Reprodukční biotechnologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a další 2 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Experimentální biologie
 • Systematická biologie a ekologie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biologie
 • Biologie ekosystémů
 • Botanika
 • Botany
 • Ecosystem Biology
 • Entomologie
 • Entomology
 • Experimental Biology
 • Experimentální biologie
 • Fyziologie a vývojová biologie

a dalších 11 programů

23 programů

Agronomická fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Molecular Biology and Genetics of Animals
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Molekulární biologie a genetika živočichů
 • Plant Anatomy and Physiology
5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Bio-omika
 • Bio-omika (EN)
 • Botanika
 • Botanika (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Ekotoxikologie
 • Ekotoxikologie (EN)

a dalších 22 programů

33 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická chemie
 • Bioanalytická chemie (EN)
 • Bioorganická chemie
 • Bioorganická chemie (EN)
 • Patobiochemie a xenobiochemie
5 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie (EN)

a další 2 programy

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Mikrobiologie
 • Mikrobiologie (EN)

a další 4 programy

14 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biologie
 • Lékařská biologie (EN)
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
1 program

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
3 programy