Biologie

18 škol a fakult

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Botanika
 • Botany (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Botanika
 • Botany (EN)
 • Developmental and Cell Biology (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie
 • Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
 • Obecná a speciální zootechnika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Animal physiology, immunology and developmental biology (EN)
 • Anthropology (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a klinická biochemie

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Botanika
 • Experimental Biology (EN)
 • Experimentální biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská biologie a genetika
 • Medical Biology and Genetics
 • Medical Microbiology
3 programy