Přírodní vědy

2 školy a faktuly

Přírodovědecká fakulta

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Aplikovaná geoinformatika
  • Aplikované nanotechnologie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta životního prostředí

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Aplikovaná geoinformatika
  • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů