Přírodní vědy

2 školy a fakulty

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied nanotechnology
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)

a dalších 18 programů

26 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Revitalizace krajiny
5 programů