Přírodní vědy

2 školy a faktuly

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Vás zve na den otevřených dveří a to 18.1.2020 v Praze. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Aplikované nanotechnologie
  • Aplikované počítačové modelování

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta životního prostředí

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Aplikovaná geoinformatika
  • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů