Přírodní vědy

Nalezli jsme 2 školy

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Environmentální analytická chemie  Odpadové hospodářství  Ochrana životního prostředí  Revitalizace krajiny

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 16 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test