Přírodní vědy

30 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a biotechnologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 73 programů

76 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Astronomie a astrofyzika

a dalších 56 programů

59 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Veřejná politika - zaměření Environmentální politika
1 program

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
 • Strojní inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Danube AgriFood Master (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence
 • Data Analytics
 • Econometrics and Operation Research (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy