Přírodní vědy

24 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 98 programů

106 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 66 programů

72 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities
 • Obecná antropologie
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a dalších 8 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Quantitative Economic Analysis
 • Sociálně ekonomická demografie

a další 4 programy

11 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment
 • Natural Resources Managment and Ecological Engineering
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a dalších 10 programů

16 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemie
 • Léčiva a biomateriály

a další 3 programy

11 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 5 programů

12 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Forenzní analýza
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Mikrobiologie

a další 3 programy

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a další 3 programy

8 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 12 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní technika
 • Inteligentní budovy
 • Jaderná energetická zařízení
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Technika životního prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
 • Výrobní stroje a zařízení
7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology
 • Ecology
 • Ekologie
 • Environmental Geosciences
 • Environmental Modelling
 • Environmentální modelování
 • Nature Conservation
 • Ochrana přírody

a další 3 programy

13 programů