Přírodní vědy

71 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied nanotechnology
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)

a dalších 18 programů

26 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Informační modelování staveb
 • Matematika

a další 4 programy

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 98 programů

106 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Revitalizace krajiny
5 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Anorganické materiály

a dalších 17 programů

24 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Aplikovaná fyzika
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 65 programů

71 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities
 • Obecná antropologie
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a dalších 8 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Quantitative Economic Analysis
 • Sociálně ekonomická demografie

a další 4 programy

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Zdravotní laborant
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment
 • Natural Resources Managment and Ecological Engineering
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a dalších 10 programů

16 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná geografie
 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
4 programy