Přírodní vědy

59 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Antropologie a genetika člověka
 • Antropologie a genetika člověka (EN)

a dalších 50 programů

58 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Revitalizace krajiny
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemické inženýrství

a další 4 programy

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované počítačové modelování
 • Biologie
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • General Problems of Mathematics (EN)
 • Chemie (dvouoborové)
 • Matematika (dvouoborové)

a další 4 programy

12 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (EN)

a dalších 40 programů

44 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a dalších 8 programů

18 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics
 • Statistika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)

a další 3 programy

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Léčiva a biomateriály
 • Technická kybernetika
5 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy