Přírodní vědy

65 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Antropologie

a dalších 45 programů

48 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Animal Protection and Welfare (EN)
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 103 programů

106 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Astronomie a astrofyzika

a dalších 63 programů

66 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a další 3 programy

6 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Data Analytics
 • Econometrics and Operation Research (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů