Přírodní vědy

69 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované plazmové technologie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 73 programů

76 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

a dalších 8 programů

11 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Astronomie a astrofyzika

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • General Antropology (EN)
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
3 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)
 • Energetika

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
 • Strojní inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Danube AgriFood Master (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy