Přírodní vědy

69 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Vojenská geografie a meteorologie
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Částicová fyzika

a dalších 5 programů

8 programů

CERGE-EI

 • Master in Economic Research (EN)
 • PhD in Economics (EN)
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika - spec. biomedicínská technika
 • Aplikovaná fyzika - spec. environmentální měření
 • Biologie a ekologie

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Biofyzika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Chemistry (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a klinická biochemie

a další 3 programy

6 programů