Přírodní vědy

54 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganické materiály
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemie a technická chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Polymerní materiály a kompozity
6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Geomatika
 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
 • Výpočty a design
5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Bioinformatika
 • Biologie
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Demografie s ekonomií
 • Demografie s historií
 • Demografie s veřejnou a sociální politikou
 • Demografie se sociální geografií

a dalších 21 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied Nanotechnology
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • Geografie
 • Geografie (dvouoborové)

a dalších 6 programů

16 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Finanční matematika
 • Fyzika
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematické modelování
 • Matematika pro informační technologie

a další 3 programy

10 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Sociálně ekonomická demografie
 • Statistické metody v ekonomii
 • Statistika a ekonometrie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Sustainable Use of Natural Resources
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemie
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
5 programů