Přírodní vědy

50 škol a fakult

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Animal Protection and Welfare (EN)
 • Ochrana zvířat a welfare
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
 • Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
 • Biochemie

a dalších 28 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Biologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)

a další 2 programy

5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Finanční matematika
 • Fyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganické a bioanorganické materiály
 • Hodnocení a analýza potravin

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Geomatika
 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzikální inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Sustainable Use of Natural Resources (EN)
3 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropické zemědělství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Odpadové hospodářství
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Voda v agroekosystému
4 programy

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy