Přírodní vědy

Nalezli jsme 52 škol

Bc + Ing. = MBA, jedině na VŠEM! Přihlášky do 1.10.2018. Zjistit více
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganické materiály  Hodnocení a analýza potravin  Chemie a technická chemie  Klinická biologie a chemie  Ochrana životního prostředí  Polymerní materiály a kompozity

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biochemie  Bioinformatika  Biologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Demografie s ekonomií  Demografie se sociální geografií  Demografie se sociologií  Ekologická a evoluční biologie   a dalších 19 oborů

Přírodovědecká fakulta
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Applied nanotechnology  Biologie  Biologie (dvouoborové)  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  Geografie  Geografie (dvouoborové)   a dalších 6 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Aplikovaná fyzika  Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Finanční matematika  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Matematika pro informační technologie  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 2 obory

Matematicko-fyzikální fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Matematické metody v ekonomii  Sociálně ekonomická demografie  Statistické metody v ekonomii  Statistika a ekonometrie

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Geomatika  Matematika a finanční studia  Matematika a její aplikace  Výpočty a design

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Sociální a kulturní antropologie

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická a fyzikální chemie  Chemie  Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Engineering and Technology)

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a chemické technologie  Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření na materiály a organické látky)  Chemie a technologie materiálů  Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Technology and Material)

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie a biotechnologie  Forenzní analýza  Chemie a analýza potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Alternativní energie a životní prostředí  Analytická chemie životního prostředí  Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)  Chemie a technologie ochrany životního prostředí   a další 3 obory

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Astrofyzika  Monitorování životního prostředí  Multimediální techniky  Počítačová technika a její aplikace