Přírodní vědy

52 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Geomatika
 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
 • Výpočty a design
5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Bioinformatika
 • Biologie
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Demografie s ekonomií
 • Demografie se sociální geografií
 • Demografie se sociologií
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 19 programů

27 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied nanotechnology
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • Geografie
 • Geografie (dvouoborové)

a dalších 6 programů

16 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganické materiály
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemie a technická chemie
 • Klinická biologie a chemie
 • Ochrana životního prostředí
 • Polymerní materiály a kompozity
6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Finanční matematika
 • Fyzika zaměřená na vzdělávání
 • Matematika pro informační technologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Sociálně ekonomická demografie
 • Statistické metody v ekonomii
 • Statistika a ekonometrie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Sustainable Use of Natural Resources
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemie
3 programy