Přírodní vědy

54 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Biochemie

a dalších 14 programů

17 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody a modelování
 • Matematické metody v ekonomii
 • Matematické metody v krizovém řízení
 • Obecná matematika
4 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná geografie
 • Bioinženýrství
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Geoinformatika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemická kybernetika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta vojenských technologií

 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
1 program

Fyzikální ústav v Opavě

 • Astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Fyzikální diagnostické metody
 • Monitorování životního prostředí
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Odpadové hospodářství
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Voda v agroekosystému
4 programy