Přírodní vědy

Nalezli jsme 4 školy

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Finanční a pojistná matematika  Fyzika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 11 oborů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Bioanalytická chemie  Bioanalytická chemie (EN)  Bioorganická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Odborný pracovník v laboratorních metodách  Patobiochemie a xenobiochemie  Zdravotní laborant

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Klinická biochemie  Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská imunologie  Lékařská mikrobiologie  Radiologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test