Přírodní vědy

45 škol a fakult

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 45 programů

48 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované plazmové technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology
 • Biofyzika a chemická fyzika

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Materiálové inženýrství
 • Water and Environmental Engineering (EN)
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Sociální a kulturní ekologie
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Economic Data Analysis (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Geomatika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biological chemistry (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
2 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Odpadové hospodářství
4 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování
3 programy