Přírodní vědy

52 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované plazmové technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Forenzní analýza

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 42 programů

45 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Částicová a jaderná fyzika

a dalších 18 programů

21 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Water and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Sociální a kulturní ekologie
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Logistics Analytics (EN)
 • Matematické inženýrství
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

a dalších 15 programů

18 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika prostředí
 • Výrobní inženýrství
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Danube AgriFood Master (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biological chemistry (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
2 programy