Přírodní vědy

46 škol a fakult

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Geomatika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Finanční a pojistná matematika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Materiálové inženýrství
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Sociální a kulturní ekologie
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Official Statistics (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biological chemistry (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Odpadové hospodářství
 • Revitalizace krajiny
3 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
4 programy