Přírodní vědy

47 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka
 • Aplikovaná geologie
 • Biofyzikální chemie
 • Biochemie
 • Bioinformatika
 • Botanika
 • Buněčná a vývojová biologie
 • Demografie
 • Ekologie
 • Ekologie (EN)

a dalších 37 programů

49 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Odpadové hospodářství
 • Revitalizace krajiny
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology
 • Biologie
 • Computer Modelling in Science and Technology
 • Geografie
 • Počítačové modelování ve vědě a technice

a další 2 programy

9 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Geomatika
 • Informační modelování staveb
 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
 • Strategické plánování měst a regionů
7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemické inženýrství

a další 4 programy

10 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Finanční a pojistná matematika
 • Finanční a pojistná matematika (EN)
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
 • Geofyzika

a dalších 22 programů

29 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Materiálové inženýrství
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Sociální a kulturní ekologie
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Official Statistics (EN)
 • Quantitative Economic Analysis
 • Statistika
5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství
 • Natural Resources and Environment
 • Natural Resources Managment and Ecological Engineering
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a další 3 programy

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical and Ecological Engineering (EN)
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
2 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Forenzní analýza
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemistry, Technology and Materials
 • Membrane Materials and Process Engineering
5 programů