Přírodní vědy

42 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 44 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Biologie

a dalších 11 programů

14 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Computational Mathematics

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Materiálové inženýrství
 • Water and Environmental Engineering (EN)
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Antropologická studia
 • Sociální a kulturní ekologie
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Economic Data Analysis (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Geomatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Sociální a kulturní antropologie
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biological chemistry (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Technologie a management odpadů
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
2 programy