Přírodní vědy

53 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Lesnická a dřevařská fakulta

 • European Forestry (EN)
 • Krajinné inženýrství
 • Školkařství a šlechtění dřevin
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná matematika

a dalších 31 programů

34 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální geoinformatika
 • Obnova krajiny
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
4 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Geoinformatics (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence
 • Economic Data Analysis (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná geografie a regionální rozvoj
 • Aplikovaná matematika
 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Částicová fyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Počítačová fyzika
 • Relativistická astrofyzika
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Odpadové hospodářství
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomické modelování a aplikovaná statistika
1 program