Přírodní vědy

48 škol a fakult

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Přírodovědecká fakulta

 • Antropologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika

a dalších 27 programů

30 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Geoinformatics (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
3 programy

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Matematické inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná geografie a regionální rozvoj
 • Aplikovaná matematika
 • Bioengineering (EN)
 • Bioinženýrství
4 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Částicová fyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Počítačová fyzika
 • Relativistická astrofyzika
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Odpadové hospodářství
4 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Biofyzika
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

a dalších 11 programů

14 programů