Přírodní vědy

Nalezli jsme 6 škol

Bc + Ing. = MBA, jedině na VŠEM! Přihlášky do 1.10.2018. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní a aplikovaná matematika  Výpočetní matematika

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Environmentální biotechnologie  Environmentální inženýrství  Geoinformatika  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Hornictví a hornická geomechanika   a další 2 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma