Přírodní vědy

7 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Biofyzika
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj

a dalších 16 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Environmentální biotechnologie
 • Environmentální inženýrství
 • Geoinformatika
 • Geologické inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Hornictví a hornická geomechanika

a další 2 programy

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.