Přírodní vědy

6 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování
 • Applied Mathematics and Fuzzy modeling
 • Biofyzika
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)

a dalších 13 programů

20 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Environmentální biotechnologie
 • Environmentální inženýrství
 • Geoinformatika
 • Geologické inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Hornictví a hornická geomechanika

a další 2 programy

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.