Přírodní vědy

51 škol a fakult

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie

a další 4 programy

7 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Landscape reclamation and ecosystem services (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství
 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Fakulta chemická

 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)
 • Food Chemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy