Přírodní vědy

51 škol a fakult

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví a geodézie
 • Geoinformatics
 • Geoinformatika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství
 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)
 • Chemie a technologie potravin
 • Mikrobiologie
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)
 • Food Science (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)
2 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Ecology (EN)

a dalších 5 programů

8 programů