Přírodní vědy

53 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Aplikovaná statistika a operační výzkum
 • Applied Statistics and Operations Research (EN)
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální chemie a technologie
 • Landscape reclamation and ecosystem services (EN)
2 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické a procesní inženýrství
 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)
 • Chemie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Statistika
4 programy

Fakulta chemická

 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)
 • Food Chemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace
 • Dějiny a společnost v moderní době
 • Nano a mikrotechnologie
 • Nano and microtechnology (EN)
4 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a další 4 programy

7 programů