Přírodní vědy

50 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Infectious biology
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Didaktika fyziky
 • Toxikologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Biofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Matematické inženýrství
 • Radiologická fyzika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Ecology (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 74 programů

77 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganická chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 11 programů

14 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 13 programů

16 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika chemie
 • Didaktika chemie (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 22 programů

25 programů