Přírodní vědy

51 škol a fakult

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Biologie
 • Environmentální geografie

a další 3 programy

6 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Ecology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Chemistry (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a klinická biochemie

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 36 programů

39 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská biologie a genetika
 • Medical Biology and Genetics
 • Medical Microbiology
3 programy