Přírodní vědy

70 škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze Vás zve na den otevřených dveří a to 17.12. do 9:00. Zjistit více

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná geografie
 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické modely a jejich aplikace
4 programy

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Chemie a technologie potravin – specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 5 programů

8 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenských technologií

 • Geografické a meteorologické zpravodajství
1 program

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Work&Study)
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Infectious biology
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie

a další 3 programy

6 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Astrofyzika
 • Computational physics (EN)
 • Monitorování životního prostředí

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Geometrie a globální analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Biofyzika

a dalších 20 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy