Přírodní vědy

73 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
 • Strojní inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Danube AgriFood Master (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 10 programů

13 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • European Forestry (EN)
 • Forest Ecology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Aplikovaná statistika a operační výzkum
 • Applied Statistics and Operations Research (EN)
 • Economics and Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 68 programů

71 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické metody a modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná geografie
 • Aplikovaná geografie a regionální rozvoj
 • Aplikovaná matematika

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální geoinformatika

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Bioanalytické metody

a dalších 13 programů

16 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a další 4 programy

7 programů