Přírodní vědy

Nalezli jsme 68 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů  Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů  Technology and Environmental Engineering  Technology and Environmental Engineering (EN)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Astrofyzika  COMPUTATIONAL PHYSICS (EN)  Monitorování životního prostředí  Multimediální techniky  Počítačová fyzika  Počítačová technika a její aplikace  Teoretická fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika   a další 2 obory

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Geometrie a globální analýza  Matematická analýza  Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Didaktika fyziky  Didaktika chemie  Finanční a pojistná matematika  Fyzika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 11 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie  Biologie (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze   a dalších 12 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Energetika a procesní technika  Inteligentní budovy  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku  Technika životního prostředí   a další 2 obory

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Natural Resources and Environment  Natural Resources Managment and Ecological Engineering  Ochrana a využívání přírodních zdrojů   a dalších 10 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Konzervace přírodnin a taxidermie  Ochrana lesů a myslivost

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Geosciences  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Nature Conservation  Ochrana přírody   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná matematika  Biofyzika  Biochemie  Bioinformatics (Bioinformatika)  Biological chemistry  Biological Chemistry (Biologická chemie)  Biologie  Biologie ekosystémů  Biophysics  Botanika  Botany  Ecosystem Biology   a dalších 21 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Zemědělská chemie

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Chemistry  Agroekologie  Anatomie a fyziologie rostlin  Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná bioklimatologie  Applied and Landscape Ecology  Applied Bioclimatology  Molecular Biology and Genetics of Animals   a dalších 7 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná geoinformatika  Ekologie lesa  Fytologie lesa