Přírodní vědy

69 škol a fakult

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 Získej vstupenku ZDARMA

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Biochemie

a dalších 35 programů

38 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Zemědělská chemie
3 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 9 programů

12 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické metody a modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná geografie
 • Aplikovaná matematika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Environmentální inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)
 • Biochemie a biotechnologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 22 programů

25 programů