Přírodní vědy

71 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemie
 • Léčiva a biomateriály

a další 3 programy

11 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 5 programů

12 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Forenzní analýza
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Mikrobiologie

a další 3 programy

11 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a další 3 programy

8 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical and Ecological Engineering (EN)
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
2 programy

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
3 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Astrofyzika
 • Computational physics
 • Monitorování životního prostředí
 • Multimediální techniky
 • Počítačová fyzika
 • Počítačová technika a její aplikace
 • Teoretická fyzika
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical physics
 • Theoretical Physics and Astrophysics
10 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Geometrie a globální analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Matematická analýza
 • Matematické metody v ekonomice
 • Mathematical Analysis
 • Obecná matematika
8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 14 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Biofyzika
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj

a dalších 16 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 12 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní technika
 • Inteligentní budovy
 • Jaderná energetická zařízení
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Technika životního prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
 • Výrobní stroje a zařízení
7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology
 • Ecology
 • Ekologie
 • Environmental Geosciences
 • Environmental Modelling
 • Environmentální modelování
 • Nature Conservation
 • Ochrana přírody

a další 3 programy

13 programů