Přírodní vědy

71 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná fyzika (EN)
 • Aplikovaná matematika

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 16 programů

19 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • European Forestry (EN)
 • Forest Ecology

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické metody a modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná geografie
 • Aplikovaná matematika
 • Bioengineering (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Clinical Biochemistry (EN)
 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 11 programů

14 programů