Přírodní vědy

67 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství
 • Chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Technická kybernetika
9 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Makromolekulární chemie
 • Organická chemie
7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Forenzní analýza
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Mikrobiologie

a další 3 programy

11 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Voda a prostředí
7 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical and Ecological Engineering
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
2 programy

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
3 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Astrofyzika
 • COMPUTATIONAL PHYSICS (EN)
 • Monitorování životního prostředí
 • Multimediální techniky
 • Počítačová fyzika
 • Počítačová technika a její aplikace
 • Teoretická fyzika
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a další 2 programy

10 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické metody v ekonomice
 • Obecná matematika
6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 14 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování
 • Applied Mathematics and Fuzzy modeling
 • Biofyzika
 • Biologie
 • Biologie (dvouoborové)

a dalších 13 programů

20 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 12 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Design of Vehicles/Architecture des Véhicules
 • Energetika a procesní technika
 • Inteligentní budovy
 • Jaderná energetická zařízení
 • Mechatronika
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Technika životního prostředí

a další 2 programy

9 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology
 • Ecology
 • Ekologie
 • Environmental Geosciences
 • Environmental Modelling
 • Environmentální modelování
 • Nature Conservation
 • Ochrana přírody

a další 3 programy

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biological chemistry
 • Biological Chemistry (Biologická chemie)
 • Biologie
 • Biologie ekosystémů
 • Biophysics
 • Botanika
 • Botany
 • Ecosystem Biology

a dalších 21 programů

33 programů