Přírodní vědy

Nalezli jsme 68 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Biomedical and Ecological Engineering  Biomedicínské a ekologické inženýrství

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Matematické metody v informačních technologiích

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Energetika, procesy a životní prostředí  Fyzikální a materiálové inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Matematické inženýrství

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika geografie  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost