Přírodní vědy

71 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Environmentální biotechnologie
 • Environmentální inženýrství
 • Geoinformatika
 • Geologické inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Hornictví a hornická geomechanika

a další 2 programy

11 programů

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie makromolekulárních materiálů
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie životního prostředí
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody v informačních technologiích
1 program

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (EN)
 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Matematické inženýrství
6 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
3 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Geografické a meteorologické zpravodajství
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
2 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program