Přírodní vědy

Nalezli jsme 68 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Environmentální studia  Humanitní environmentalistika

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Algebra a diskrétní matematika  Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Analytická biochemie  Analytická chemie  Analytická chemie (EN)   a dalších 116 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Aplikovaná geografie  Fyzikální inženýrství  Matematické modely a jejich aplikace  Matematika

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Bioanalytická chemie  Bioanalytická chemie (EN)  Bioorganická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Odborný pracovník v laboratorních metodách  Patobiochemie a xenobiochemie  Zdravotní laborant

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)   a další 4 obory

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Antropologie  Antropologie (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Imunologie  Imunologie (EN)   a dalších 8 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Klinická biochemie  Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská biologie (EN)  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská imunologie  Lékařská mikrobiologie  Radiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)  Vzdělávání v biologii

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Lékařská biofyzika  Lékařská biologie  Lékařská chemie a biochemie  Lékařská mikrobiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Algebra a geometrie  Analytická chemie  Anorganická chemie  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná fyzika  Aplikovaná chemie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná statistika  Bioanorganická chemie  Biofyzika  Biochemie   a dalších 59 oborů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Ochrana zvířat a welfare  Veřejné veterinářství a ochrana zvířat  Veterinární biochemie, chemie a biofyzika  Veterinární ekologie  Veterinární hygiena a ekologie   a další 3 obory

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní a aplikovaná matematika  Výpočetní matematika

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Důlní měřictví  Důlní měřictví a geodézie  Environmentální biotechnologie  Environmentální inženýrství  Geoinformatika  Geologické inženýrství  Geovědní a montánní turismus  Hornictví a hornická geomechanika   a další 2 obory

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   a dalších 5 oborů