Přírodní vědy

75 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a životní prostředí
 • Inteligentní doprava a logistika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)
1 program

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Vojenská geografie a meteorologie
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Částicová fyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

CERGE-EI

 • Master in Economic Research (EN)
 • PhD in Economics (EN)
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika - spec. biomedicínská technika
 • Aplikovaná fyzika - spec. environmentální měření
 • Biologie a ekologie

a dalších 26 programů

29 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Biofyzika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
1 program