Přírodní vědy

68 škol a fakult

Fakulta vojenských technologií

 • Geografické a meteorologické zpravodajství
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Monitorování životního prostředí
 • Multimediální techniky
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Biofyzika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur

a dalších 28 programů

31 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Biologie (dvouoborové)
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní technika
 • Inteligentní budovy
 • Jaderná energetická zařízení

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 63 programů

66 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Chemistry (EN)
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 93 programů

96 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Energetika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
1 program