Přírodní vědy

67 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Zemědělská chemie
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry
 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Applied and Landscape Ecology
 • Applied Bioclimatology
 • Molecular Biology and Genetics of Animals

a dalších 7 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Humanitní environmentalistika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a diskrétní matematika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická biochemie
 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)

a dalších 116 programů

122 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická chemie
 • Bioanalytická chemie (EN)
 • Bioorganická chemie
 • Bioorganická chemie (EN)
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická chemie (EN)
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách
 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Zdravotní laborant
9 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a další 4 programy

14 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)

a dalších 8 programů

18 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská biologie (EN)
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Radiologie
8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Vzdělávání v biologii
3 programy

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 3 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná statistika
 • Bioanorganická chemie
 • Biofyzika
 • Biochemie

a dalších 59 programů

70 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Animal Protection and Welfare
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veterinární ekologie
 • Veterinární hygiena a ekologie

a další 3 programy

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Environmentální biotechnologie
 • Environmentální inženýrství
 • Geoinformatika
 • Geologické inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Hornictví a hornická geomechanika

a další 2 programy

11 programů