Přírodní vědy

71 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biological chemistry
 • Biological Chemistry (Biologická chemie)
 • Biologie
 • Biologie ekosystémů
 • Biophysics
 • Botanika
 • Botany
 • Ecosystem Biology

a dalších 21 programů

33 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Zemědělská chemie
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Bio-omika
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)

a dalších 7 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 97 programů

104 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganická chemie
 • Bioorganická chemie (EN)
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická chemie (EN)
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách
 • Patobiochemie a xenobiochemie

a další 2 programy

10 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)

a další 4 programy

14 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Imunologie
 • Imunologie (EN)

a dalších 6 programů

16 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie (EN)
 • Lékařská imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Radiologie
8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Vzdělávání v biologii
3 programy

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Aplikace matematiky v ekonomii
 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná statistika
 • Bioanorganická chemie
 • Biofyzika

a dalších 64 programů

74 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veterinární ekologie
 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics

a další 2 programy

8 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
2 programy