Přírodní vědy

71 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology

a dalších 10 programů

13 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agroekologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)
 • Analytická chemie

a dalších 101 programů

104 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 11 programů

14 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 13 programů

16 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Vzdělávání v biologii
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Algebra a geometrie
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 71 programů

74 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
2 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

a dalších 10 programů

13 programů