Přírodní vědy

72 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Data Analytics
 • Econometrics and Operation Research (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)
 • Energetika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Ekologizace energetických procesů
 • Energetika a životní prostředí
 • Inteligentní doprava a logistika
3 programy

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Didaktika geografie (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Vojenská geografie a meteorologie
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Částicová fyzika

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

CERGE-EI

 • Master in Economic Research (EN)
 • PhD in Economics (EN)
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 24 programů

27 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Biofyzika
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur

a dalších 27 programů

30 programů

Pedagogická fakulta

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů