Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 14 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  International Development and Agricultural Economics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 5 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biologie lesa  Dendrologie a šlechtění lesních dřevin  Dendrology and Forest Tree Breeding  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Forest Biology  Forest Engineering  Forest Management  Forest Protection and Game Management   a dalších 16 oborů

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Chemie potravin a bioaktivních látek  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie potravin   a další 2 obory

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a analýza potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)  Kvalita a bezpečnost potravin  Technologie potravin

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Engineering of Agricultural Technological Systems  Marketing strojů a technických systémů  Technika zemědělských technologických systémů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture and Food  Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Hodnocení a ochrana půdy  Chov koní  Chovatelství  Kvalita a zpracování zemědělských produktů  Kvalita produkce   a dalších 35 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Environmental Engineering  Krajinářství  Krajinné a pozemkové úpravy  Krajinné inženýrství  Landscape Planning  Prostorové plánování  Územní plánování  Územní technická a správní služba  Voda v krajině  Vodní hospodářství

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Fishery and protection of waters  Ochrana vod  Rybářství  Rybářství a ochrana vod

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů  Multifunctional Agriculture  Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Speciální produkce rostlinná   a dalších 7 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Engineering  Agricultural Chemistry  Agrobyznys  Anatomie a fyziologie rostlin  Biotechnologie rostlin  Ekotrofologie  Fytotechnika  General Agriculture  General Animal Breeding  General Plant Production   a dalších 24 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Arboristika  Design nábytku  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  European Forestry  Fytologie lesa  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  Hospodářská úprava lesa   a dalších 15 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Floristická tvorba  Horticulture  International Master of Horticulture Science  Jakost rostlinných potravinových zdrojů  Management zahradních a krajinářských úprav  Řízení zahradnických technologií  Správa zeleně   a další 4 obory

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Bezpečnost a kvalita potravin  Diseases of Wild and ZOO Animals  Food Hygiene and Processing Technology  Food Safety and Quality  Hygiena a technologie potravin   a dalších 15 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Avian and Exotic Animal Diseases  Dogs and Cats Diseases  Fyziologie a farmakologie  Genetika a plemenitba zvířat  Choroby koní  Choroby přežvýkavců a prasat  Choroby psů a koček   a dalších 13 oborů