Zemědělství a veterina

13 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta tropického zemědělství

 • Agriculture in Tropics and Subtropics
 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
3 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Chov koní
 • Chovatelství
 • Kynologie
 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Pěstování rostlin

a dalších 16 programů

25 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Botanika
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství
 • Hospodářská úprava lesa
 • Lesní inženýrství
 • Lesnictví
 • Myslivost
 • Ochrana lesa
 • Pěstění lesa
 • Procesy tvorby nábytku
 • Technika a mechanizace lesnické výroby

a další 3 programy

15 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Technologie potravin
 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
7 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Biologie lesa
 • Dendrologie a šlechtění lesních dřevin
 • Dendrology and Forest Tree Breeding
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství, specializace: Zpracování dřeva
 • Forest Biology
 • Forest Management

a dalších 13 programů

20 programů

Technická fakulta

 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Technika zemědělských technologických systémů
3 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery
 • Fishery and protection of waters
 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Obecná produkce rostlinná
 • Obecná zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Speciální zootechnika
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
 • Zootechnika
8 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • General Animal Breeding (EN)
 • General Plant Production (EN)
 • Molecular Biology and Genetics of Animals (EN)
 • Molekulární biologie a genetika živočichů

a dalších 9 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zahradnická fakulta

 • Řízení zahradnických technologií
 • Správa zeleně
 • Vinohradnictví a vinařství
 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Zahradnictví
5 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Hygiena a technologie potravin
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

a dalších 10 programů

14 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases
 • Dogs and Cats Diseases
 • Fyziologie a farmakologie
 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Choroby koní
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček

a dalších 11 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.