Zemědělství a veterina

1 škola či fakulta

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Zemědělská fakulta

  • Biologie a ochrana zájmových organismů
  • Kvalita zemědělských produktů
  • Obecná produkce rostlinná
  • Obecná zootechnika
  • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
  • Speciální produkce rostlinná
  • Speciální zootechnika

a dalších 6 programů

13 programů