Zemědělství a veterina

12 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství
 • European Forestry (EN)
 • Krajinné inženýrství
 • Lesní inženýrství
 • Nábytkové inženýrství
 • Stavby na bázi dřeva
7 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development
 • International Development and Agricultural Economics
 • Tropical Crop Management and Ecology
 • Tropical Farming Systems
 • Tropical Forestry and Agroforestry
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation
6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Ekologické zemědělství
 • Hodnocení a ochrana půdy
 • Kvalita a zpracování zemědělských produktů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Produkční zahradnictví

a dalších 13 programů

20 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Technologie potravin
 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
3 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Forestry, Water and Landscape Management
 • Lesní inženýrství
 • Tropical Forestry and Agroforestry
5 programů

Fakulta životního prostředí

 • Krajinné a pozemkové úpravy
 • Krajinné inženýrství
 • Landscape Planning
 • Prostorové plánování
 • Voda v krajině
5 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery and protection of waters
 • Rybářství a ochrana vod
2 programy

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Kvalita zemědělských produktů
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zemědělské inženýrství
 • Zootechnika
7 programů

Agronomická fakulta

 • Agrobyznys
 • Biotechnologie rostlin
 • Ekotrofologie
 • Fytotechnika
 • General Agriculture (EN)
 • Chov koní a agroturistika
 • Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
 • Krmivářství
 • Rozvoj venkova
 • Rybářství a hydrobiologie

a další 4 programy

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zahradnická fakulta

 • International Master of Horticulture Science (EN)
 • Management zahradních a krajinářských úprav
 • Řízení zahradnických technologií
 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Zahradnictví
5 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.