Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 12 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  International Development and Agricultural Economics  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  Tropical Crop Management and Ecology  Tropical Forestry and Agroforestry  Wildlife Management in the Tropics and Subtropics

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie potravin a bioaktivních látek  Technologie potravin  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Biotechnologie a šlechtění rostlin  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Ekologické zemědělství  Hodnocení a ochrana půdy  Kvalita a zpracování zemědělských produktů  Ochrana a využívání přírodních zdrojů  Produkční zahradnictví   a dalších 13 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Dřevařské inženýrství  Forest Engineering  Forestry, Water and Landscape Management  Lesní inženýrství  Tropical Forestry and Agroforestry

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Krajinné a pozemkové úpravy  Krajinné inženýrství  Landscape Planning  Prostorové plánování  Voda v krajině

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery and protection of waters  Rybářství a ochrana vod

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů  Multifunctional Agriculture  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Zemědělská a dopravní technika  Zemědělské biotechnologie  Zemědělské inženýrství  Zootechnika

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Engineering  Agrobyznys  Biotechnologie rostlin  Ekotrofologie  Fytotechnika  Chov koní a agroturistika  Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  Krmivářství  Rozvoj venkova  Rybářství a hydrobiologie   a další 4 obory

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Design nábytku  Dřevařské inženýrství  European Forestry  Krajinné inženýrství  Lesní inženýrství  Nábytkové inženýrství  Stavby na bázi dřeva

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: International Master of Horticulture Science  Management zahradních a krajinářských úprav  Řízení zahradnických technologií  Zahradní a krajinářská architektura  Zahradnictví

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Animal Protection and Welfare  Bezpečnost a kvalita potravin  Food Safety and Quality  Ochrana zvířat a welfare

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma