Zemědělství a veterina

4 školy a fakulty

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Arboristika
 • Botanika
 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství
 • European Forestry (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Hospodářská úprava lesa
 • Krajinářství
 • Krajinné inženýrství

a dalších 13 programů

23 programů

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Agrobyznys
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Biotechnologie rostlin
 • Ekotrofologie
 • Fytotechnika
 • General Agriculture (EN)
 • General Animal Breeding (EN)
 • General Plant Production (EN)

a dalších 21 programů

30 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Hygiena a technologie potravin
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

a dalších 14 programů

19 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Avian and Exotic Animal Diseases
 • Dogs and Cats Diseases
 • Fyziologie a farmakologie
 • Genetika a plemenitba zvířat
 • Choroby koní
 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Choroby psů a koček

a dalších 13 programů

21 programů